logo gastronom

uslugy

realyta

gazeta

koncertru

Kompletní nabídka služeb od odborníků

Při změně země, bydliště nebo podnikání často čelíme právním postupům nebo obtížím, které neznáme. Pro nikoho není tajemstvím, že služby právníka nejsou levné, a někdy ani není nutné  řešení některých právních záležitostí České republiky souvisejících s každodenním životem nebo podnikáním, s právníkem konzultovat.

Pokud NEJSTE seznámení s právním a sociálním systémem České republiky, můžeme  Vám pomoci při řešení těchto problémů:

 • Sociální problémy - sociální dávky (podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a jiné), podpora v mateřství, invalidní a starobní důchody, vyřízení rodného listu, rodného čísla,
 • Zastupování zájmů ve státních institucích na všech úrovních, komunikace s notáři, právníky, v banky, v pojišťovnách, na policie, u zdravotnických institucí, zastupování na schůzkách, konferencích a výstavách.
 • Dluhy - jednání s věřiteli, jednání s dlužníky, dohodnutí splátkového kalendář, řešení exekucí, řešení insolvence.
 • Rodinné vztahy – úprava výchovy a výživy dětí, rozvod, rozdělení majetku manželů, vymáhání výživného, ​​rodinné, dědické řízení.
 • Zaměstnanost - uzavírání pracovních smluv, podpora při propuštění ze zaměstnání,
 • Ubytování - uzavírání smluv o nájmu, uzavírání smluv o dodávkách energií (elektřina, plyn, voda, odpady atd.),
 • V realitní sféře - prodej a nákup nemovitostí, správa nemovitostí, smlouvy o rezervaci nemovitostí, smlouva o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti, návrh na vklad do katastru nemovitostí, převod nemovitostí ze společnosti na jednotlivce.
 • Pomoc s porozuměním českého textu, překlad korespondence, vyplňování dotazníků, formulářů, žádostí, sepisování stížností, prohlášení, smluv, dohod, plné moci aj.
 • Služby vzdáleného sekretáře - poradenství, shromažďování informací, telefonování jménem klienta, organizování setkání a akcí, firemní akce, správa webových stránek, fór, blogů v sociálních sítích, odesílání e-mailů, reklamy atd.
 • Soudní ochrana vašich práv - správní delikty, odvolání proti žalobě, řešení nečinnosti rozhodnutí úředníků a státních orgánů České republiky, místních úřadů, jednání ministerstev, resortů a úředníků
 • Řešení sporů v přípravném řízení - vyjednávání, ukončení sporu smírnou dohodou, sepisování nároků z porušení smluvních povinností.
 • Příprava žádostí, smluv, dohod, plné moci atd. - příprava návrhů hospodářských a právních smluv, dohod o doplnění a změně smluv různého charakteru, návrhů plné moci k zastupování zájmů v České republice.
 • Překlady s legální certifikací - překladatelské služby s jakýmikoli dokumenty s právní certifikací (ruština, čeština, němčina, polština, slovenština, ukrajinština, angličtina, hebrejština a další jazyky)
 • Celá řada doprovodných služeb, včetně simultánního překladu ve státních institucích, bankách, pojišťovnách, na schůzích, na konferencích, výstavách.
 • Jakékoli druhy pojištění v České republice - komplexní zdravotní pojištění pro cizince v České republice, všechny typy pojištění automobilů, pojištění majetku, speciální druhy pojištění

 

Přijďte a my Vám dáme SPRÁVNÉ rady a poskytneme Vám všechny informace, které potřebujete.

 První konzultace se provádí za účelem získání obecného porozumění případu a podrobného seznámení, a to ZDARMA.

SIGALIT© 2021(TVELV s.r.o.)